Fiscal

CO

Els nostres serveis d’assessoria fiscal s’adapten a les necessitats i característiques de cada client, amb l’objectiu d’optimitzar la seva càrrega fiscal.

Realitzem un anàlisi de la situació fiscal del nostre client, advertint les contingències fiscals que poguessin existir i proposem solucions que permeten reduir el cost fiscal.

Auditoria Fiscal

 • Assessorament fiscal i tributari
 • Recursos administratius.
 • Operacions vinculades i preus de transferència. Masterfile
 • Comprovacions tributàries.
 • Presentació i tramitació d’escrits i consultes davant l’Administració Tributària.
 • Pagaments fraccionats.
 • Representació davant l’Agència Tributària.
 • Serveis de consultoria tributària

Gestió d’Impostos

 • Impost Successions-Impost Activitats Econòmiques-Herència Impostos
 • Elaboració i presentació i dipòsit de comptes anuals.
 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.
 • Confecció i presentació de les declaracions d’IVA, Impostos de Societats, Renda, No residents, Censos, Impostos Especials, Duanes, Impost Activitats Econòmiques, Impost Successions, Herències.
 • Retenció i pagament a compte d’impostos.
 • Presentacions d’impostos de forma telemàtica.