OUTSOURCING

Els nostres serveis d’Outsourcing estan relacionats amb la direcció financera, la gestió administrativa, les finances i altres àrees que integren l’activitat econòmica de les empreses i dels treballadors per a compte propi, com la gestió laboral. Destini els recursos importants al negoci principal, i permeti que la gestió de processos administratius i comptables es realitzin amb fiabilitat i amb un menor cost que fent-ho de forma interna.

Els serveis que oferim als nostres clients són:

Administratius i Comptables

 • Gestió en el procés comptable.
 • Gestió fiscal dels impostos aplicables.
 • Processos d’informació periòdica o informes a matrius nacionals i estrangeres.
 • Processos administratius de facturació i gestió de cobrament.

Financer

 • Anàlisis del Marge brut per activitats
 • Confecció d’ Estats financers consolidats
 • Anàlisis dels costos del producte
 • Seguiment i anàlisi de pressupostos i previsions de tresoreria.
 • Anàlisis econòmic financer de la situació de empresa

Altres

 • Plans de negoci
 • Gestió fiscal dels impostos aplicables.
 • Gestió de nòmines.